Konsortiet Sammalvuori genomför brytnings- och byggentreprenaden vid Mossbergets metrodepå

 

Konsortiet Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy, Aro-Systems Oy) vann brytnings- och byggentreprenaden vid Mossbergets metrodepå. Arbetet inleds i maj 2016 och entreprenadens byggnadstekniska arbeten slutförs 2020. Värdet på affären är cirka 51 miljoner euro.

Avtalet omfattar planering, schaktning och byggnation av Mossbergets underjordiska metrodepå.

– Alla brytningsentreprenader av bantunnlar och stationer i andra etappen har nu påbörjats. Vi har hittat erfarna och pålitliga entreprenörer för varje station, banavsnitt och depå. Av den egentliga metrotunneln som är totalt 14 km lång har en sträcka på ca 1,5 kilometer brutits, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

Nya stationer på den sju kilometer långa sträckan från Mattby till Stensvik är Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Sträckan öppnas för trafik 2020. Trafiken till Mattby inleds den 15 augusti 2016.

Framskridandet av Länsimetros brytningsarbete i andra etappen kan ses genom uppföljningstjänsten på Länsimetros webbplats. Uppföljningstjänsten visar hur brytningsarbetet framskrider, banlinjerna samt var stationer och schakten är belägna.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi
Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har till uppgift att bygga västmetron. Sträckan Gräsviken–Mattby öppnas för trafik i augusti 2016. Byggandet av sträckan Mattby–Stensvik pågår. Sträckan blir klar 2020.