Arbetet med rivningen av butiksflygeln inleds vid Sökövägen 14

Vid Sökö metrostation byggs två ingångar. Den ena ingången finns vid Sökö torg och den andra vid Övergårdsvägen. I samband med schaktningen av ingången vid Sökö torg rivs en butiksflygel vid adressen Sökövägen 14. Rivningsarbetet inleds med förberedande arbeten den 2 maj och utförs helt inomhus och i källarlokaler.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Skanska Infra Ab, ansvarig arbetsledare Lauri Harri, lauri.harri(at)kanska.fi, tfn 050 560 9092
Länsimetros responsnummer, må–fre kl. 9–15, tfn 050 377 3700