KONE levererar hissar och rulltrappor för till sträckan Mattby-Stensvik

KONE Hissit Oy har utvalts till leverantör av hissar och rulltrappor till sträckan Mattby-Stensvik. 31 hissar installeras, varav 4 snedhissar.  Priset för hissarna är 6,7 miljoner euro. KONE Hissit Oy vann också upphandlingen av rullportar. Det kommer att bli 14 grupper av rulltrappor (42 rulltrappor) på sträckan, varav de längsta i Finland kommer att bli i Finno station. För närvarande finns Finlands längsta rulltrappor i Björkholmens station. Priset för rulltrapporna är 11 miljoner euro.

Passagerarens metroresa börjar eller slutar i rulltrappor eller hissar. Användarupplevelsen förbättras när man vid planering och genomförande tar hänsyn till människors beteende i vardagen. Det ska vara säkert att förflytta sig, men också bekvämt och tillförlitligt.

”Många av de tekniska system som Västmetron kräver är inte synliga för passagerarna. Hissar och rulltrappor syns och är en viktig del av metroresan, av passagerarupplevelsen och av obehindrad förflyttning i metrostationen. KONE har internationell erfarenhet av att förflytta ett stort antal passagerare, till exempel i Kinas största städer. Där kan antalet dagliga metroanvändare vara flera miljoner, säger Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Västmetron är en av världens säkraste metron. Hissarna är brandsektionerade, så att de också kan användas om en brand inträffar. Särskild uppmärksamhet har också fästs vid trivseln i hissar och rulltrappor, belysningen är effektiv, hissar och schakt har många element av glas, utropen är skräddarsydda och skärmen i hissen visar återstående tid till nästa stannplan.

”Det är oss ett nöje och en ära att delta i att bygga även den andra etappen av Västmetron. I detta projekt genomförs vår mission, att göra städer till bättre platser att leva på, på ett utmärkt sätt. Tack vare våra lösningar för förflyttning av personflöden och vår tjänst KONE 24/7 Connected Services för intelligent underhåll kan vi erbjuda metroresenärerna en ännu smidigare förflyttning, säger KONE Hissit Oy:s verkställande direktör Karla Lindahl.

Installationen av hissar och rulltrappor kommer att påbörjas i slutet av 2019. Målet är att bansträckan på sju kilometer, de fem stationerna och depån ska överlämnas till att användas av operatören HST under 2023.

Mer information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tel. +358 40 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

KONE Hissit Oy, verkställande direktör Karla Lindahl, tel. +358 40 720 1134 ,karla.lindahl(at)kone.com