Ljus till tunneln – Mattby-Stensvik – alla förbindelser till markytan på sträckan har öppnats

På Västmetrons sträcka Mattby-Stensvik har man öppnat förbindelserna från alla ingångs- och teknikschakt till markytan. Måndagen den 8.10 trängde man igenom den sista schaktförbindelsen, ingången från Övergårdsvägen i Soukka.

Totalt finns det 19 olika ingångs- och teknikschakt mellan Mattby och Stensvik. Alla förbindelser mellan bantunnlarna öppnades i februari 2018.

”Ingången är nu öppnad, men vi slutför under denna vecka genom att bryta valvbågens form. Den avslutande brytningen återstår alltså. Därefter innehåller tillståndet körning av brytningsmassor samt arbetsmoment med anknytning till förstärkning, bultsättning och betonginjektering”, säger arbetschef Meeri Kaartinen från Kalliorakennus-Yhtiöt Oy som bryter ingången.

På arbetsplatserna på sträckan Mattby-Stensvik återstår, förutom Övergårdsvägen, brytning av ingången från Solmutori i Esboviken. Alla brytningsarbeten kommer att slutföras före slutet av 2018. Även i Soukka har entreprenaden påbörjats, och de sista brytnings- och byggarbetena utförs samtidigt. På de övriga arbetsplatserna har byggarbeten påbörjats i Stensvik, i Kaitans och på banlinjen, och påbörjas i Finno i oktober. I Esboviken förväntas byggentreprenaden börja i december.

Foton: J. Kivikoura