Internationellt kunnande för den andra fasen – rökfläktarna levereras av Talleres Zitrón S.A.

Rökfläktarna för Mattby-Stensvik-sträckan levereras av spanska Talleres Zitrón S.A.. Entreprenadens värde är 1,8 miljoner euro.

Rökfläktarna används vid en eventuell eldsvåda för att blåsa ut rök från de underjordiska lokalerna via rutter med röksektionering. Rökfläktar installeras i metrolinjens vertikala schakt och stationernas östra och västra ändor. Det kommer att finnas totalt 15 fläktar längs med andra fasens metrolinje och på stationerna. Talleres Zitrón levererade fläktar också till Västmetrons första fas från Gräsviken till Mattby, där det finns totalt 32 fläktar.

I Västmetrons första fas testades rökfläktarnas funktion bl.a. i offentliga räddningsövningar innan metrotrafiken inleddes. Västmetrons 52 olika system garanterar passagerarnas säkerhet särskilt i undantagstillstånd. De effektiva rökfläktarna blåser snabbt röken ut via de korrekta rutterna så att evakueringen av passagerarna sker tryggt.  I Västmetron har passagerarnas förflyttning från en tunnel till en annan beaktats bl.a. genom att bygga förbindelsetunnlar med brandsektionering för att förena två tunnlar med varandra med ca 150 meters mellanrum och genom att i båda tunnlarna ha elementstrukturer av betong vars lock fungerar som en nödutgång.

Talleres Zitrón levererar rökfläktar till krävande objekt, såsom metroprojekt i London, Milan och Rom. Företagets fläktar finns i ca hundra metron runtom i världen.  De första rökfläktarna levereras på sommaren 2019 till Stensvik.

Västmetrons andra fas beräknas vara färdig år 2023. I år har man gått från brytningsarbetet till byggande.  Projektledningsentreprenörerna för alla fem stationer och banlinjen har valts och byggandet kommer att vara igång på alla stationer före utgången av året. Ungefär 360 stödmurselement, alltså 1,5 km, har installerats på banlinjen. Konkurrensutsättningen av sidoentreprenader är igång och fortsätter fram till sommaren 2019. På Mossbergets depå har man redan inlett husteknikarbeten.

Byggarbetet på stationerna och banlinjen håller på fram till år 2022 och därefter inleds ibruktagningsskedet med entreprenadernas mottagning, en omfattande testningsfas samt myndighetsgodkännanden. För Västmetrons del är metron klar när den överlåts till operatören för förberedelser inför inledande av trafik.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, teknisk direktör Raimo Kaunismäki, tfn 050 390 6670

Foton: Talleres Zitrón S.A