Byggandet av Esbovikens station inleds

Byggandet av Västmetrons Esbovikens station inleds i december 2018. Entreprenaden utförs av SRV.

I entreprenaden kommer man att bygga en underjordisk metrostation i Esboviken, ingångar från Esboviktorget och Knoptorget i anslutning till den, en bussterminal i samband med Lippulaiva-affärscentret samt en servicetunnel med förbindelsetunnlar till stationen.

Byggentreprenaden inleds med att byggarbetsplatsen etableras på adressen Utkiksgatan 4. Byggandet av stationen påbörjas med stomarbeten på plattformsnivå, vilket omfattar byggande av betongväggar, pelare och valv. Stamarbeten inleds nerifrån och arbetet framskrider skiktvis mot jordytan.

Medan byggarbetet pågår ökar byggplatstrafiken kring infarterna till schakten och arbetstunnlarna. I övrigt ger byggarbetena inte upphov till betydande förändringar i närmiljön.

Medan byggarbetet pågår kan tysta arbeten utföras dygnet runt, men ljudliga arbeten kan utföras såsom fastställts i bullertillståndet från Esbo stads miljöcentral:

  • vardagar från måndag till fredag kl. 7–18
  • vardagar kl. 18–22 och helgfria lördagar kl. 9–18 om den av arbetet orsakade bullernivån i de omgivande bostadsutrymmena uppgår till högst 35 dB

Åren 2019–2022 pågår byggfasen för Västmetrons sträcka Mattby-Stensvik. I hela projektet omfattar byggfasen byggandet av fem stationer, banan och Mossbergets depå samt installation av olika system. Under åren 2022–2023 mottas entreprenaderna från entreprenörerna. Då utförs även samanvändningstester och myndighetsinspektioner. År 2023 överlämnas stationerna och banlinjen till operatören, det vill säga till HST, för att påbörja förberedelserna för igångkörning av passagerartrafiken.

Vi kommer att berätta mer om Esbovikens entreprenad i ett boendemöte måndagen 10.12.2018 kl 17.30-18.30 i Esbovikens kyrka (Skeppargatan 8). Välkommen!

Mer information

Västmetrons responsnummer (mån–fre kl. 9–15): 050 377 3700

SRV:s kontaktperson: projektledare Juho Varelius, juho.varelius(at)srv.fi

Jourtelefon till entreprenören (24/7): 040 637 5377