SRV har valts som byggare av Esbovikens metrostation

SRV har vunnit projektledningsentreprenaden för Esbovikens station på Västmetrons Mattby-Stensvik-sträcka. Värdet på entreprenaden är cirka 48 miljoner euro. Alla projektledningsentreprenörer för den andra fasen har valts och byggandet kommer att vara i gång före utgången av året på varje station.

I Esbovikens entreprenad kommer man att bygga en underjordisk metrostation i Esboviken, ingångar från Esboviktorget och Knoptorget i anslutning till den, en bussterminal i samband med Lippulaiva-affärscentret samt en servicetunnel med förbindelsetunnlar till stationen.

”Esbovikens metroentreprenad är en naturlig fortsättning på SRV:s övriga På den här arbetsplatsen kan vi bevisa vårt kunnande inom ledning och genomförande av krävande entreprenader. Björkholmens metrostation, som färdigställdes år 2016, genomfördes av SRV som projektledningsentreprenad. Dessutom har SRV tidigare längs med Västmetron utfört brytnings- och förstärkningsentreprenadarbeten för stations- och bantunnlarna på Otnäs och Kaitans metrostationer”, berättar SRV:s enhetschef Antti Raunemaa.

Byggandet av den andra fasen framskrider enligt tidsplanen och kostnadsberäkningen. Från brytningsarbetet har man i år övergått till byggande. Byggentreprenaderna pågår redan i Stensvik, Sökö, Kaitans, Finno och på banlinjen. Byggandet av Esbovikens station inleds även före utgången av året. På Mossbergets depå har man redan inlett husteknikarbeten.

”Alla stora entreprenader för den andra fasen har nu konkurrensutsatts. Vi har fått erfarna entreprenörer för varje station och banlinje. Marknadsläget har varit fortsatt bra, det har funnits tillräckligt med konkurrens och som helhet har upphandlingarna gått utmärkt. Sidoentreprenader kommer ännu att konkurrensutsättas fram till sommaren 2019”, berättar Ville Saksi , VD för Länsimetro Oy.

Esbo stad granskade i mars 2018 sin projektplan för metrons andra fas från år 2012. Den justerade kostnadskalkylen för hela projektet uppgår till 1 159 miljoner euro. Målet är att den sju kilometer långa sträcka, de fem stationerna och depån överlåts till operatören HST under 2023.

Ytterligare information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn  040 823 2086, ville.saksi@lansimetro.fi

SRV, vice VD Juha Toimela, tfn 040 594 5473, juha.toimela@srv.fi

SRV, enhetschef, Antti Raunemaa, tfn 040 564 4105, antti.raunemaa@srv.fi