I Mossberget lastas schaktmassor med nytt tidsschema

På västmetrons byggplats vid Mossbergets depå utförs tippning, lastning och gallring av tunnelschaktmassor med nytt tidsschema 6.3–30.6.2017. Tidsschemat har nu ytterligare preciserats.

Under arbetsskedet tillämpas ett bullertillstånd och enligt det kan tippning av schaktmassa som körs ut från tunneln göras nordost om tunnelmynningen för Mossbergets metrodepå vardagar (mån.–fre.) kl. 7.30–22.00 och vid behov på lördagar kl. 9.00–18.00.

Lastning av schaktmassor som körts upp från tunneln till marknivå för lagring kan däremot göras endast på vardagar 7.00–17.30 och gallring av schaktmassa på vardagar (mån.–fre.) kl. 8.00–17.30.

Vid utkanten av byggarbetsplatsen byggs också en bullervall som är färdig senast den 18 mars.

Ytterligare information:

Byggarbetsplatsens journummer, konsortiet Sammalvuori, tfn 050 343 7233

Arbetsplatschef Juha Selin, juha.selin@kalliorakennus.com
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700