Helsingfors räddningsverk övar vid Björkholmens station och vid schaktet vid Enåsen 27.2–2.3

Helsingfors brandverk övar brandsläckning och undsättning av personer 27.2, 28.2 och 1.3 på Björkholmens station och 2.3 även vid schaktet vid Enåsen. Övningarna hålls under alla de nämnda dagarna kl. 11–14. Räddningsövningarna är en del av idrifttagningen av västmetron.

Målet med övningarna är att öva räddning genom att utnyttja västmetrons säkerhetssystem. Samtidigt övas samarbetet mellan olika parter, såsom räddningsverken i Helsingfors och västra Nyland, HST:s metroövervakning och övrig personal, akutvården och polisen.

Under övningarna kommer det att finnas flera räddningsfordon i närheten av Björkholmens station och de närliggande schakten. Vid övningarna används teaterrök som också kan komma upp till markytan i närheten av övningsplatserna.

Björkholmens station finns på adressen Dykandsvägen 11 och Enåsens schakt på adressen Storsvängen 33.

Ytterligare information:

Brandmästare Jani Pitkänen, Helsingfors räddningsverk, tfn 050 433 6905.