I den andra fasen av Västmetron betonas samarbete och ansvar

Schaktningen av den andra fasen av Västmetron från Mattby till Stensvik framskrider. Sträckan får fem nya stationer, dvs. Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I Mossberget byggs en underjordisk metrodepå för HST:s behov.

Det andra fasens projektorganisation flyttar till gemensamma lokaler i Olars i Esbo i slutet av maj. Projektets nyckelaktörer fås under samma tak: myndigheter, planering, byggande, ekonomi, kvalitet och riskhantering samt övriga funktioner.

Utifrån läror och erfarenheter från fas ett betonas i byggandet särskilt att göra tillsammans, ansvar, säkerhet, innovation och kvalitet samt en smidig vardag för metropassageraren.

Målen har klargjorts

Målen för fas två av projektet har klargjorts i projektworkshoppar och dessa styr allt görande i fas två.

”Vi vill bygga en metro som förbättrar det dagliga livet för invånarna och ger valuta för varje satsad euro. I allt vad vi gör betonas en öppen kommunikation med alla intressegrupper och transparens. Vi har ett ansvar gentemot skattebetalaren”, betonar Länsimetro Oy:s vd Ville Saksi.

Målet är att bygga en metro som ger passagerarna bekvämlighet i vardagen. En tydlig rutt och täta turer säkerställer att passagerarna inte behöver titta på tidtabellen. Metron är ett tillförlitligt kommunikationsmedel som tar dig snabbt till din destination. Stationerna placeras på de platser där människorna passerar, nära till tjänsterna.

Syftet är att metroinvesteringen ska betala tillbaka sig själv. Den är en lönsam och hållbar investering av hög kvalitet. I byggandet söker vi innovativa lösningar och samtidigt stimulerar byggandet hela Finlands tillväxt.

Andra fasen byggs tillsammans. Informationsflödet måste vara öppet i alla riktningar. Bra jobb belönas, så allas mål är att få metron klar i tid. Metron byggs ansvarsfullt och säkert. Arbetarskyddet är aktuellt varje dag och metrons driftsäkerhet och säkerhet är även internationellt sett av toppklass. Ansvarsfullheten betonas även gentemot skattebetalaren; tidtabellen och budgeten håller och kommunikationen är öppen och transparent.