Västmetrons projektkontor flyttar

Västmetrons projektkontor flyttar den 29 maj 2017 från Hagalund till Olars, närmare byggarbetsplatserna för den andra fasen av västmetron.

I fortsättningen kan du kontakta oss