Betonggjutning och elementleveranser inleds vid bygget av Kaitans metrostation

Vid Kaitans metrostation inleds betonggjutning och elementinstallationer under veckan som börjar den 1 juli. Arbeten ovan jord utförs vid den kommande ingången till metrostationen från Kaitansvägen (Kaitansvägen 6) samt den reserverade ingången vid Ivisnäsberget (Hannusberget 5).

Metrostationens bärande konstruktioner byggs av betong. En del av betongen transporteras till platsen som färdiga element och en del som fabriksbetong som gjuts på plats. Betongarbetena medför ökad trafik på byggarbetsplatsen, i huvudsak betongbilar kör längs Kaitansvägen och Hannusberget.

Arbeten som orsakar buller utförs under normal arbetstid från måndag till fredag mellan klockan 7 och 18. Tysta arbeten kan även utföras vid andra tider. Transporter av betongelement och betonggjutning pågår i cirka två månader från och med vecka 27.

Mer information: Ari Larikka, arbetssäkerhetschef, YIT Rakennus Oy, tfn 050 440 3011, ari.larikka(at)yit.fi
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700