Byggentreprenaden för Stensviks metrostation medför berggrävning vecka 30

Västmetrons byggentreprenad i Stensvik inbegriper sprängningsarbete för en kanal vid Sjuhavsleden under veckan som börjar 22.7.

Vi bygger vatten- och avloppslinjer, vilket kräver berggrävning för en kanal vid Sjuhavsleden. Det handlar om vatten- och avloppsanslutningar till Stensviks metrostation och linjer för Esbo stads kommunalteknik. Vi bygger brand- och bruksvattenledningar, dag- och avloppsvattenledningar inklusive brunnar åt staden. Dessutom bygger vi en ny fjärrvärmeledning.

Arbetet försiggår vid Sjuhavsleden i omedelbar närhet av Stensvikstorgets ingång på de delar av arbetsplatsen som ligger ovan jord. Berggrävningen äger rum vardagar kl. 7–18.

I sin helhet blir arbetet med vatten- och avloppsanslutningarna för metrostationen och kommunaltekniken för Esbo stad färdigt före utgången av oktober.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Jour, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700