Finno station fick egen platschef

Claes Stigzelius (DI) har börjat som platschef vid västmetroprojektet den 1 januari 2018. Stigzelius är platschef för Finno station på sträckan Mattby-Stensvik.

“Som platschef leder jag byggentreprenaden tillsammans med byggchefen. Jag till exempel för avtalsförhandlingar med entreprenörerna och under byggarbetets gång har jag tät kontakt med dem. När byggandet börjar tillbringar en allt större del av min dag på byggarbetsplatsen.

Stigzelius kommer närmast från Sweco PM:s andra projekt. Före det arbetade han i cirka 20 år som företagare med konsultation inom byggnadsentreprenad som sin specialitet. Under karriärens gång har han medverkat i byggen som t.ex. Biltemas och Plantagens affärer.

“Västmetron är en ny form av utmaning för mig, för det är ett så stort projekt. Det är fint att lära sig hur en så här stor organisation fungerar”; säger Stigzelius.

Under sin första månad vid västmetron har Stigzelius satt sig in i projektet genom att delta i möten och bekanta sig med byggplanerna – och med de andra västmetroarbetarna.

“Det verkar vara en bra och avslappad arbetsgemenskap, där man får vara sig själv”, säger Stigzelius.

Claes Stigzelius