Ny projektingenjör till Kaitans – erfarenhet av byggandet av Drumsö station

Joni Kukko (byggnadsingenjör, AMK) har börjat som projektingenjör för Kaitans station i Västmetro-projektet.

Projektet befinner sig i upphandlingsfasen och Kukko påbörjar sitt arbete med att gå igenom entreprenad- och offertdokumenten. När byggarbetena för stationen har påbörjats kommer han att ses oftare också på arbetsplatsen.

”Förutom uppgifterna på arbetsplatsen ingår det i mitt arbete bland annat fakturering och uppföljning av tidsschemat”, säger Kukko.

Till Västmetro-projektet kommer Kukko från Skanska, där han arbetade som produktionsingenjör och i arbetsledningsuppgifter under totalt fyra år. Han deltog bland annat i byggandet av Drumsö metrostation.

”Mitt tidigare arbete var mycket arbetsplatsinriktat, och därför är arbetet som projektingenjör en betydande förändring för mig. Nu får jag arbeta med uppgifter som ännu mer motsvarar min utbildning, och det här är just den rätta platsen att utföra dem”, säger Kukko som i sina ingenjörsstudier har specialiserat sig på projektadministrering och produktion.

Tidigare har Kukko följt byggverksamhet från entreprenörens håll, och nu väntar han på att se verksamheten ur beställarens perspektiv.

”Jag har övervägt uppgifter på byggherresidan redan tidigare, och jag blev intresserad när denna möjlighet dök upp. Jag förväntar mig framför allt att utvecklas och växa som ingenjör. Här får man se allt möjligt, det är ett så stort projekt”, säger Kukko.

Joni Kukko