Ytterligare schaktning i bantunnlarna i Stenvik

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy utför ytterligare schaktning som ingår i schaktningsentreprenaden för västmetrons station och bantunnel i Stenvik från januari 2018 till uppskattningsvis juli 2018.

Vid schaktningen förlängs bantunnlarna med cirka 70–80 meter mot väst från den nuvarande entreprenadgränsen i enlighet med trafikoperatören HST:s behov och en förbindelse mellan tunnlarna byggs.

Schaktningen av förbindelsen mellan tunnlarna kan i enlighet med bullertillståndet utföras vardagar mellan klockan 7.00 och klockan 22.00. Schaktmassorna kan även lastas och forslas bort på lördagar mellan klockan 9.00 och klockan 22.00.

Mer information

Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700

Byggplatsens journummer (24/7): 050 342 2461