Brytningsarbeten vid Finno metrostation och bantunnlar inleds

Brytningsentreprenaden vid Finno metrostation och bantunnlar inleds snart. Brytningsentreprenören för stationen och bantunnlarna är Lemminkäinen Infra Oy. Arbetet inleds omedelbart efter att brytningen av arbetstunneln blivit klar i mars.

Under entreprenaden bryts Finno metrostation, 1 350 m parallella bantunnlar, två schakt i anslutning till stationen samt ett schakt vid Finnviksvägen.

Samtidigt bryts också korta avsnitt av de avloppstunnlar som används av HRM Vatten och som leder till Blombackens reningsverk.

Arbetstiderna på platsen har fastställts av Miljöcentralen:
Markbyggnadsarbeten och dagschaktning
• må–fre 7–18 (om arbetet inte förorsakar störningar inomhus, även 18–22, lö 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• må–fre 7–18 (om arbetet inte förorsakar störningar inomhus, även 18–7 och under veckoslut och söckenhelger) )
Sprängningar i tunneln
• må–fre 7–22 och lö 9–18
Lastning och bortforsling av schaktmassor
• må–fre 7–22 samt veckoslut 9–22 (om det inte orsakar störningar inomhus, även må–fre 22–7 och under veckoslut och söckenhelger)

Brytning pågår uppskattningsvis fram till slutet av 2017.

På Länsimetros uppföljningstjänst på webbplatsen kan man se banlinjerna samt var stationer och nödutgångsschakt är belägna. På tjänsten kan man även följa brytningens framskridande.

Vid Iivisniemi skola (Båtlagsgränden 4) ordnas ett informationsmöte för invånarna 10 mars kl. 18–19, där information ges om projektet, byggplatsarrangemangen och brytningen.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer Lemminkäinen Infra Oy, tfn 0400 753 317
Byggarbetsplatschef Harri Vehola Lemminkäinen Infra Oy, tfn 040 750 8564
Länsimetros responsnummer, må–fre kl. 9–15, tfn 050 377 3700