Länsimetro Oy:s styrelse, beslutssammanfattning den 12 juni 2017

På Länsimetro Oy:s styrelsemöte 12.6.2017 behandlades tidsschemat för idrifttagningen av västmetrons första skede Gräsviken–Mattby. I projektet har man nu övergått från testning till skedet myndighetsgodkännande. Trafiken uppskattas starta i september 2017, i enlighet med den tidigare bedömningen.

Styrelsen behandlade åtgärder som vidtagits för att förstärka Länsimetro Oy:s organisation samt för att utveckla projekthanteringen.

Verkställande direktören presenterade för styrelsen upphandlingsstrategin för projektets andra skede Mattby–Stensvik samt den uppdaterade riskhanteringsprocessen för projektets hela livscykel.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade bolagets ekonomiska situation för styrelsen.

Nästa möte hålls den 3 augusti.

Ytterligare information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392