Bygget av Finno station börjar

Byggentreprenaden för Västmetrons station i Finno inleds i oktober 2018. Entreprenaden utförs av TYL LM Finnoo (arbetskonsortiet Graniittirakennus Kallio Oy och Aki Hyrkkönen Oy).

I entreprenaden bygger man den underjordiska stationen i Finno, en servicetunnel och tunnelutrymmen för anslutande förbindelsetunnlar samt ingångar från Havsvägen och Finnobron. Dessutom bygger man ett östligt och ett västligt teknikschakt samt ett schakt avsett som släckningsväg.

Byggentreprenaden inleds med att byggarbetsplatsen etableras. Byggandet av stationen påbörjas med stomarbeten på plattformsnivå, vilket omfattar byggande av betongväggar, pelare och valv. Stamarbeten inleds nerifrån och arbetet framskrider skiktvis mot jordytan.

Medan byggarbetet pågår ökar byggplatstrafiken kring infarterna till schakten och arbetstunnlarna. I övrigt ger byggarbetena inte upphov till betydande förändringar i närmiljön.

Medan byggarbetet pågår kan tysta arbeten utföras dygnet runt, men ljudliga arbeten kan utföras såsom fastställts i bullertillståndet från Esbo stads miljöcentral:

  • vardagar från måndag till fredag kl. 7–18
  • vardagar kl. 18–22 och helgfria lördagar kl. 9–18 om den av arbetet orsakade bullernivån i de omgivande bostadsutrymmena uppgår till högst 35 dB

Åren 2019–2022 pågår byggfasen för Västmetrons sträcka mellan Mattby och Stensvik. I hela projektet omfattar byggfasen byggandet av fem stationer, banan och Mossbergets depå samt installation av olika system. Under åren 2022–2023 mottas entreprenaderna från entreprenörerna. Då utförs även samanvändningstester och myndighetsinspektioner. År 2023 överlämnas stationerna och banlinjen till operatören, det vill säga till HST, för att påbörja förberedelserna för igångkörning av passagerartrafiken.

Vi berättar mer om Finno byggentreprenad måndagen den 8.10.2018 kl 17.30–18.30 i Ivisnäs skola (Båtlagsgränden 4). Välkommen!

Mer information

Västmetrons responsnummer (mån–fre kl. 9–15): 050 377 3700

Kontaktperson för GRK Oy: jaakko.makela(at)grk.fi