Andra fasens entreprenad om huvuddistributionen av el vanns av konsortiet WinCo och Eurolaite

I den andra fasen av Västmetron har konkurrensutsättningen av entreprenaden för huvuddistributionen av el på Mattby-Stensvik-sträckan vunnits av konsortiet WinCo Oy och Eurolaite. Leveransens värde är 4,8 miljoner euro.

Entreprenaden för huvuddistributionen av el omfattar mellanspänningsutrustning, distributionstransformatorer med hjälpsystem och nödvändiga kabelanslutningar inklusive anordningar, material och installationer. I entreprenaden läggs mer än 50 kilometer av mellanspänningskabel som fungerar som huvudnät för eldistributionen till Mattby-Stensvik-sträckan.

”För WinCo utgör entreprenaden en viktig språngbräda för projekten i Västmetrons andra fas. Förutom ett starkt kunnande inom elektroteknik utnyttjar vi de erfarenheter man fått från arbetet i Västmetrons första fas. Entreprenaden utgör även en efterlängtad fortsättning på GRK:s redan pågående projekt i anslutning till Banlinjen och Finno station”, berättar Tero Palosaari, regionchef på WinCo.

Eurolaite levererar distributionstransformatorer och kabelutrustning för projektet samt arbetsskyddsutrustning. Eurolaite har Finlands största produktsortiment för elektrifiering av järnvägar.

Entreprenaden för huvuddistributionen av el inleds i november 2018.

”Installationen av huvuddistributionsnätet för el utgör med tanke på tidsplanen en viktig del av uppbyggandet av den andra fasen. Konsortiet har den erfarenhet och expertis som krävs för underjordsbyggande”, konstaterar Raimo Kaunismäki, teknisk direktör för Länsimetro Oy.

Västmetrons andra fas beräknas vara färdig år 2023. Under innevarande år har man gått från brytningsarbete till byggande. Projektledningsentreprenörerna för alla fem stationer och banlinjen har utsetts.  Konkurrensutsättningen av sidoentreprenader pågår och fortsätter fram till sommaren 2019. På Mossbergets depå har man redan inlett husteknikarbeten.

Byggarbetet på stationerna och banlinjen håller på fram till år 2022 och därefter inleds ibruktagningsskedet med entreprenadernas mottagning, en omfattande testningsfas samt myndighetsgodkännanden. För Länsimetros del är metron klar när den överlåts till operatören för förberedelser inför inledande av trafik.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, teknisk direktör Raimo Kaunismäki, raimo.kaunismaki(at)lansimetro.fi, tfn  050 390 6670
Winco Oy, regionchef Tero Palosaari, tero.palosaari(at)winco.fi, tfn 040 658 5077
Eurolaite Oy, VD Tuomo Luukkainen, tuomo.luukkainen(at)eurolaite.fi, tfn 050 430 4665