Västmetrons verkställande direktör Ville Saksi valdes till Årets RIA-person 2018: ”Jag upplever att priset har tilldelats hela laget”

Finländska Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry har utsett Västmetrons ordförande, Ville Saksi, till Årets RIA-person 2018.

Valet baserades på Saksis kraftfulla ledning och byggherrekompetens samt en vittomfattande erfarenhet från alla delområden inom byggande. Vid valet betonades det att Saksi genom sin exemplariska ledning i ett krävande arbete har uppnått alla samarbetsparters och anställdas förtroende och uppskattning.

”Valet till Årets RIA-person var för mig en överraskning som känns bra. Jag vill dock betona att ett så här stort projekt är alltid en lagsport och inte en individuell prestation, och därför upplever jag att priset har tilldelats hela laget”, säger Saksi.

Före Västmetron arbetade Saksi som verkställande direktör för VR Track. Han har en utbildning till produktionsekonomi- och byggnadsingenjör.

För närvarande fortskrider Västmetrons sträcka Mattby-Stensvik bra enligt alla nyckelmätare.

”Brytningsentreprenaderna för metrotunnlarna är slutförda, och av bygginköpen är cirka 70 % utförda. Vi har också fått bra feedback från entreprenörerna om inköpsmodellen. Det verkar som att vi har lyckats förvärva entreprenörernas förtroende”, säger Saksi.

Utmärkelsen Årets RIA-person delas ut nästa vecka.