Lördagsarbete vid bygget av metrostationen i Stensvik under sommaren samt långvarigt gjutningsarbete 17.7

Vid metrostationsbygget i Stensvik utförs även arbete på lördagar mellan klockan 9 och 18 från och med juli fram till slutet av september. På lördagar utförs arbeten både under jord i tunneln och på marknivå vid båda ingångarna. På vardagar från måndag till fredag utförs arbeten mellan klockan 7 och 18.

Syftet med lördagsarbetet är att effektivisera arbetsskedena. På lördagar utförs endast arbetsskeden som inte orsakar bullerstörningar för invånarna – bl.a. armerings-, gjutnings- och fogarbeten. Borrning eller schaktning görs inte under veckoslut.

På onsdagen den 17 juli gjuts en stor vägg vid ingången från Stenvikstorget och gjutningsarbetet är klart kl. 22. Gjutningsarbetet kan tyvärr inte avbrytas tidigare på grund av konstruktionens storlek. Gjutningen orsakar inga betydande bullerskador i näromgivningen.

Mer information:

Jour, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700