Servicetunnelns byggarbetsplats utvidgas vid Esboviken – gångtrafiken via Fjärdgatan

Byggarbetsplatsen för Esbovikens servicetunnel utvidgas fr.o.m. veckan med början 23.7.

Genom ändringarna tas en del av den tidigare använda gång- och cykelvägen ur bruk och i fortsättningen sker trafiken via Fjärdgatans befintliga gång- och cykelväg.

Inhägnandet av den nya byggarbetsplatsen färdigställs i slutet av vecka 30. Ändringen i omfattningen av byggarbetsplatsen anknyter till inledandet av byggentreprenaden för Esbovikens metrostation och ändringarna gäller till slutet av byggentreprenaden.

Byggarbetsplatsen och den nya gång- och cykelvägen har presenterats i den bifogade kartan.