Superdag för förbindning av tunnlar: genombrytning på sammanlagt fyra olika arbetsplatser

På Västmetro-avsnittet Mattby-Stensvik förbinder man torsdag den 7.9 sammanlagt fyra tunnlar mellan olika arbetsplatser. I Västmetrons entreprenader bryts tunnlarna på respektive byggplats samtidigt, och slutligen förenas tunnlarna vid entreprenadernas gränser. Mellan tunnlarna finns det i genomsnitt 3–6 meter sten som avlägsnas vid genombrottet.

Mellan tunnlarna som har brutits mellan Kaitans och Sökö genombryts en tunn plugg av berg på torsdag eftermiddag, och mellan arbetsplatserna i Mossbergets depå och Esboviken görs genombrytningen på kvällen. Genombrytningen mellan Mossberget och Esboviken görs i etapper; först öppnar man en smal förbindelse från den ena tunneln till den andra, och sedan breddar man den uppkomna öppningen. Genombrytningen mellan Sökö och Kaitans görs vid ett sprängningstillfälle.

Den första genombrytningen under Västmetrons andra etapp gjordes 10.8 mellan Kaitans och Finno. Genom den nya genombrytningen på arbetsplatsen vid Kaitans öppnas alltså en tunnelförbindelse till de båda omgivande tunnlarna.

För närvarande har man utfört sammanlagt 90 procent av Västmetrons brytningsarbeten på avsnittet Mattby–Stensvik. Brytningen följs av en byggfas, som för Mossbergets del redan har påbörjats.

Mer information: Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Puhkaistu tunneli Kaitaan ja Soukan työmaiden välillä.