Byggandet av schaktet vid Köklaxleden har inletts

Byggandet av schaktet vid Köklaxleden har inletts. Området finns i ändan av metrolinjen. På området utförs för närvarande grävarbeten, spontslagning, spontväggsbygge och dagschaktning.

Sprängningarna av dagschaktet påbörjas under de närmaste veckorna och för dem varnas det med ljudsignaler.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:

Byggarbetsplatsens journummer 050 342 2461

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy arbetsledare Meeri Kaartinen, meeri.kaartinen@kalliorakennus

Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700