Schaktningsarbetena för Mossbergets metrodepå börjar

Schaktningsarbetena för Mossbergets metrodepå börjar måndag 10.10.2016. Schaktområdet finns mellan Stensviksvägen och Västerleden i närheten av ABC-servicestationen. Arbetet inleds med staketbygge runt stödområdet och trädröjning. Efter det utförs grävarbeten. Dagschaktningen (utjämningsschaktningen) genomförs vid månadsskiftet november-december. Vid dagschaktning varnar vi med ljudsignaler. Efter utjämningsschaktningen vidtar injektions- dvs. tätningsarbeten och borrningsarbeten.

Ytterligare information:

Byggarbetsplatsens journummer, Arbetssammanslutningen Mossberget, tfn 050 343 7233

Arbetsplatschef Juha Selin, juha.selin@kalliorakennus.com
Länsimetros responsnummer, må–fr kl. 9–15, tfn 050 377 3700