Återställandet av området för Björkholmens arbetsplatsbas inleds

SRV Rakennus kommer att slutföra arbetet på arbetsplatsen fram till mitten av november. Återstående arbetsskeden är platsgjutningsarbeten vid mynningen till Kopparsundsgrändens arbetstunnel samt ny linjeföring och byggande av den lättrafikled som leder till Hanaholmsstranden.

I slutet av september inleds arbetet med att riva arbetsplatsbasen och återställa området. Nedmonteringen av barackbyn utförs vecka 39/2016. De återstående arbetsskedena kan tillfälligt orsaka avvikelser i trafikarrangemangen.

Ytterligare information:
SRV Rakennus Oy, 24/7 jourtelefon 040 631 3838
Reima Liikamaa, platschef 040 842 8368
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700