Lösborrning påbörjas för Ivisnäs ingång i Kaitans

Vid Ivisnäs ingångsschakt på Kaitans byggplats för Västmetron påbörjas lösborrning måndagen den 7 augusti.

Lösborrningen pågår ungefär en månad. Arbetena orsakar bullerstörningar för omgivningen, men de bullrigaste arbetena utförs bara dagtid kl. 7 – 18. Lösborrningen följs av brytning, som också pågår cirka en månad.

Brytningen för Kaitansvägens ingång påbörjas senare, om cirka 1 – 1,5 månader, och om detta informeras separat.  Just nu pågår underjordisk brytning under schaktet.

Mer information

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700
Dejourtelefon för Kaitans byggplats, 24/7: 040 183 0090

Du kan följa hur brytningen framskrider i Västmetrons uppföljningstjänst.