Ström till stationen

Projektchefen med ansvar för elarbetena på stationen håller i trådarna för elentreprenaden och ansvarar för att 19 olika entreprenader framskrider enligt tidtabell. Metrostationens hela verksamhet är beroende av el. Sökö metrostation, arbetsplatsen för Niko Manninen, projektchef med ansvar för strömförsörjningen, finns mitt i Sökö centrum.

– Elentreprenaderna kan inledas när stationens stomkonstruktioner har färdigställts nu på våren 2019. Betongväggarna måste vara uppställda och färdiga för att vi ska kunna montera kabelrännor på vilka elkablarna ligger, säger Manninen.

Först installeras stigarledningarna som kopplas till stora elcentraler. Därefter installeras mindre gruppledningar som förser enskilda enheter med ström. Elektrifieringen framskrider enligt område, från stationens nedre del uppåt. Färdiga områden testas samtidigt som elarbetena fortskrider.

Grundläggande kabeldragning fortsätter nästan fram till att byggentreprenaden har slutförts. Utöver den egentliga elentreprenaden omfattar entreprenaden i Sökö 19 olika arbeten i anslutning till el, entreprenader gällande säkerhetsanordningar, byggnadsanimation och flera entreprenader i anslutning till regleranordningar, som bland annat styr stationens byggnadstekniska system, såsom ventilation.

– I sig är el enkelt, men vi skulle inte klara oss utan den. I praktiken är nästan alla metrons funktioner beroende av el, säger Manninen.

Det är Manninens uppgift att följa upp tidtabellen för 19 olika entreprenader, arbetets kvalitet och hur arbetena kan sammanpassas i entreprenaden för Sökö station.

– Jag måste ha koll på läget för alla 19 entreprenader, men vid behov kan jag kontrollera något i planerna. Det finns 700 stycken i elektroniskt format. Jag är ju inte ensam – vi är ett utmärkt team och löser
problemen tillsammans, säger Manninen.

Niko Manninen. Foto: Kimmo Häkkinen