Betonggjutning av väggar vid Esbovikstorgets fortsättar

Vecka 10 inleddes betonggjutning av väggarna till Esbovikens västra ingång vid Esbovikstorget.

Arbetet fortsättar måndagen 18.3 kl. 6.00 och slutförs tisdagen 19.3 kl. 1.00. Två motsvarande gjutningsarbeten kommer att utföras senare i mars. Det handlar om ett långvarigt gjutningsarbete som delvis måste utföras nattetid eftersom det inte är möjligt att avbryta arbetet på grund av betongkonstruktionens höjd och storlek.

Betongbilarna och betongpumpningen kan orsaka buller. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information

Timo Nuutinen, byggplatschef, Destia Oy, tfn 050 390 1126, timo.nuutinen(at)destia.fi

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700