ABB levererar övervakningssystem till västmetrons andra fas

Fastighetsövervakningssystemet till västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik levereras av ABB. Systemet kommer att användas för att övervaka tillgängligheten, driftsäkerheten och säkerheten på västmetrons 13 stationer. Leveransens värde är cirka 10,8 miljoner euro.

ABB:s leverans inkluderar övervakningssystem för andra fasens samtliga fem metrostationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. ABB kommer dessutom att leverera ett övervakningssystem för andra fasens underjordiska metrodepå.

Systemet används i operatörens kontrollrum för distansövervakning i realtid av metrostationer, ban- och servicetunnlar, utrymningsschakt, stationsdörrar, hissar, rulltrappor, belysning, brandgasventilation och larmfunktioner. Systemet kan vid behov utlösa automatiska larm och starta andra automatiska åtgärder. Övervakningssystemet för den andra fasen som omfattas av detta avtal kommer att integreras i ett system som omfattar hela metronätet.

”ABB levererade även fastighetsövervakningssystemet till metrons första fas. Vi är nöjda med att samma leverantör även medverkar i metrons andra fas, och ABB tillhör våra strategiskt viktiga leverantörer”, konstaterar verkställande direktör Ville Saksi från Länsimetro Oy.

Västmetrons andra fas väntas bli klar 2023. Byggarbetet på banlinjen och stationerna pågår fram till 2022. Därefter börjar en driftsättningsfas som inkluderar godkännande av entreprenader, omfattande tester samt myndighetsgodkännanden. För Länsimetro Oy:s del är metron klar när den överlåts till operatören, som då kan börja förbereda trafikstart.