Entreprenadavtal undertecknades

I dag undertecknades entreprenadavtalen för brytningen av alla sex arbetstunnlarna för metron på avsnittet Mattby–Stensvik. Brytningen av arbetstunnlarna i Finno och Mossberget sköts av Destia Ab. Den uppskattade kostnaden för brytningen av dessa två tunnlar är 6,6 miljoner euro.

Destia vann även entreprenaden på brytningen av arbetstunnlarna i Kaitans och Sökö, vilkas entreprenadpris uppgår till totalt 6,4 miljoner euro.

Brytningen av arbetstunnlarna i Esboviken och Stensvik sköts av bolaget Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. Entreprenadens värde är 7,9 miljoner euro.

Arbetstunneln är den i snitt 500 meter långa gång i berget som bryts först från byggarbetsplatsen ned till banlinjen under jord. Arbetstunnelentreprenaderna inleds omedelbart och arbetet ska vara klart före hösten 2015, varefter brytningen av metrostationerna och banlinjen vidtar.

Telog Oy har vunnit entreprenaden för antennät (GSM, VIRVE, WLAN). De antennät som ska betjäna kommersiella operatörer, myndighetsnätet samt stadens wlan-nät på avsnittet Gräsviken–Mattby ingår i detta projekt. Installationerna ska göras i båda metrotunnlarna, på stationerna samt i arbetstunnlarna. Entreprenaden ska vara klar fram till slutet av 2015.

Det sju kilometer långa metroavsnittet som går helt under jord mellan Mattby och Stensvik får fem nya stationer; Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Dessutom ska en underjordisk metrodepå byggas i Mossberget.

Metron från Mattby till Stensvik blir klar tidigast 2020. Det pågående arbetet med byggandet av avsnittet från Gräsviken till Mattby blir klart i slutet av 2015 och öppnas för trafik hösten 2016.

Ytterligare information:
Länsimetro Ab, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Länsimetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga västmetron. Målet är att slutföra byggandet av avsnittet Gräsviken–Mattby i slutet av 2015. Byggandet av avsnittet Mattby–Stensvik pågår. Avsnittet blir klar tidigast 2020.