Byggandet av schaktet vid Lärarvägen inleds

Byggandet av schaktet vid Lärarvägen har inletts med borttagning av ytlager på byggplatsområdet. Under vecka 21 är schaktarbetsplatsen inhägnad och arbete ovan jord utförs på området. I början av juni fortsätter arbetet med forsling av jord och byggande av stödkonstruktioner. Det blivande schaktet spontas, det vill säga schaktgropen stöttas med stödkonstruktioner av stål.

Avsikten är att dagbrytningen ska inledas sommaren 2016 under skolans sommarlov. Brytningsarbete utförs inte under skoltid.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer, Destia Oy, tfn 040 637 5377
Projektchef Esa Juhantila, tfn 0400 539 302
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700