Andra fasen av Västmetron får förstärkning – nu deltar bland annat experter på arkitektur, VVS-ärenden och säkerhetsautomation

Organisationen för andra fasen av Västmetron har i juli-augusti fått förstärkning av flera nya medarbetare. Som arkitekt och ledande expert på sträckan Mattby-Stensvik började Sofia Amberla den 7 augusti och hon kommer närmast från Helsingfors stads byggnadstillsyn där hon jobbade på stadsbildsenheten. Amberla har också erfarenhet från Esbo stad, och hon har varit med och planerat stora byggprojekt, såsom Musikhuset.

“Jag har varit med både i planeringen och planeringsstyrningen och sett byggprojekt från flera olika synvinklar, också från myndighetshåll. Västmetron är ett intressant och betydande projekt, den kommer att transportera så många människor”, säger Amberla.

Jari Porkka har från den 1 augusti jobbat med säkerhetsautomation, och han har erfarenhet av byggnadsautomation hos Fidelix Oy. Västmetrons säkerhetssystem omfattar bland annat brandsystem, säkerhetsbelysning, ljudevakuering och metrons passerkontroll.

Samuli Silvast jobbar som projektingenjör för inköp i den utökade organisationen sedan den 7 augusti. Silvast kommer från Wise Group Finland Oy som är specialiserad på hus- och infrabyggnad, och där jobbade han med byggnads- och övervakningsuppgifter.

Som planeringschef för Kaitans och Stensvik började den 5 juli Jarkko Aittoniemi. Aittoniemi tillför projektet expertis från Nya Zeeland, där hans arbetsuppgifter hos Fletcher EQR hade anknytning till skadegranskning och reparationsplanering efter jordbävningar. Före det insamlade Aittoniemi internationell erfarenhet i England, där han planerade underjordiska lokaliteter såsom metron och gruvor.

Hustekniken i Västmetron får förstärkning av Topi Dahlström och Tommi Saarinen – båda började den 7 augusti som VVS-experter i projektet. Dahlström har tidigare jobbat med VVS-övervakning i Posiva Oy som är specialiserad på kärnavfall, och Saarinen har övervakningserfarenhet bland annat hos Vahanen Oy och HDR Rakennuttaja samt entreprenörserfarenhet hos bland annat EMC Talotekniikka Oy. Dahlström övervakar särskilt VVS-ärenden vid Kaitans station och Saarinen vid depån i Mossberget.

Ytterligare information: Ville Saksi, verkställande direktör, Länsimetro Oy: 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi