Länsimetro Oy:s styrelse, beslutssammanfattning 3.8.2017

På Länsimetro Oy:s styrelsemöte 3.8.2017 behandlades tidsschemat för idrifttagningen av västmetrons första skede Gräsviken–Mattby. Myndighetskontrollerna fortsätter i augusti. Esbo och Helsingfors byggnadstillsyns idrifttagningssyner sker i mitten av augusti, då också HST:s förarutbildning börjar. Banan och stationerna överlåts till HST vid månadsskiftet augusti-september för förberedelser av idrifttagningen, då HST börjar det dagliga underhållet av banan och stationerna. Detta omfattar bland annat administration av systemhelheten och regelbundna besiktningar av de olika systemen. Trafiken uppskattas starta i september 2017, i enlighet med den tidigare bedömningen. HRT beslutar om starten för passagerartrafiken i samarbete med HST och Länsimetro Oy.

Läget för schaktningsarbetena för projektets andra fas, Mattby-Stensvik presenterades för styrelsen. Schaktningsarbetena framskrider planenligt. Nästan hela projektorganisationen för den andra fasen har utnämnts.

Nästa möte hålls den 24 augusti.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086
Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359
Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392