Ekonomi

Metron byggs västerut i två faser – Länsimetro Oy äger baninfrastrukturen och stationerna

Västmetron byggs i två faser. För närvarande pågår bygget av en 7 km lång banlinje och 5 nya stationer på sträckan Mattby–Stensvik. Dessutom byggs en underjordisk depå i Mossberget för trafikoperatörens behov. Den första fasen mellan Gräsviken och Mattby slutfördes 2017.

Metron är en enorm investering som stimulerar området och bidrar till uppkomsten av nya bostäder och arbetsplatser på ett ekologiskt sätt. Metron är en hållbar form av kollektivtrafik och även stationerna planeras med hållbarhet och attraktivitet i åtanke. Metron gör det omgivande området mer attraktivt för såväl företag och andra verksamheter som för boende. Lähi-Tapiola har exempelvis investerat en halv miljard euro i byggprojekt nära stationen i Hagalund.

Länsimetro Oy äger västmetrons första fas och står för infrastrukturens och fastigheternas underhålls- och lånekostnader med vederlag från ägarna, det vill säga Esbo och Helsingfors städer. Avsnittet överläts till operatören HST i oktober 2017. För sin roll som operatör får HST en ersättning av HRT.

Länsimetro Oy:s löpande verksamhet finansieras med vederlag från ägarna och byggverksamheten med lån som ägarna gått i borgen för. Under 2020 samlade Länsimetro in 2,1 miljoner euro i vederlag för förvaltning och 13,6 miljoner euro för underhåll. Bolagets löpande verksamhet finansieras med ett förvaltningsvederlag från ägarna. Bolagets ekonomiska stabilitet är beroende av en tillförlitlig planering av den verksamhet som finansieras med vederlag samt god framförhållning i fråga om byggprojektens finansieringsbehov. Klicka på länkarna för mer information om Länsimetro Oy:s koncernstruktur (på finska) och beslutsfattande.

Länsimetro Oy:s bokslut 2018 på Esbo stads webbplats (på finska)

Kostnadskalkyl för byggprojektet Mattby–Stensvik

Kostnadskalkyl för byggprojektet Gräsviken–Mattby

BUDGET

kEUR

2018 

utfall

2019 

utfall

2020 

utfall

2021 

prognos

2022

budget

2023

prognos

Vederlag – underhåll 18 764 16723 13 623 19 037 23 839 32 310
Vederlag – förvaltning 2 806 2 553 2 085 2 303 2 834 3 091
Vederlag – finansiering 32 513 39 697 49 490 56 940 73 581 78 326
Vederlag totalt 54 083 58 973 65 199 78 280 100254 113 726
Verksamhetens intäkter 971 1 232 667 799 1 707 6 099
Underhållskostnader -17 019 -18 271 -18 541 -21 700 -24 853 -34 215
Förvaltningskostnader -2 156 -2 268 -2 676 -2 655 -2 834 -3 091
Avskrivningar -31 072 -31 403 -32 570 -32 896 -37 441 -60 827
Finansiella kostnader -15 317 -16 011 -15 372 -15 659 -18 406 -23 525
Fondering 0 – 18 161 0
Uppskjuten skatt 2 102 1 521 635 0 0 209
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -8 410 -6 082 -2 657 6 169 265 -1 623