Ekonomi

Metron byggs västerut i två faser – Länsimetro Oy äger baninfrastrukturen och stationerna

Västmetron byggs i två faser. För närvarande pågår bygget av en 7 km lång banlinje och 5 nya stationer på sträckan Mattby–Stensvik. Dessutom byggs en underjordisk depå i Mossberget för trafikoperatörens behov. Den första fasen mellan Gräsviken och Mattby slutfördes 2017.

Metron är en enorm investering som stimulerar området och bidrar till uppkomsten av nya bostäder och arbetsplatser på ett ekologiskt sätt. Metron är en hållbar form av kollektivtrafik och även stationerna planeras med hållbarhet och attraktivitet i åtanke. Metron gör det omgivande området mer attraktivt för såväl företag och andra verksamheter som för boende. Lähi-Tapiola har exempelvis investerat en halv miljard euro i byggprojekt nära stationen i Hagalund.

Länsimetro Oy äger västmetrons första fas och står för infrastrukturens och fastigheternas underhålls- och lånekostnader med vederlag från ägarna, det vill säga Esbo och Helsingfors städer. Avsnittet överläts till operatören HST (nuförtiden Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab) i oktober 2017. För sin roll som operatör får Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab en ersättning av HRT.

Länsimetro Oy:s löpande verksamhet finansieras med vederlag från ägarna och byggverksamheten med lån som ägarna gått i borgen för. Under 2021 samlade Länsimetro in 2,3 miljoner euro i vederlag för förvaltning och 19,0 miljoner euro för underhåll. Bolagets löpande verksamhet finansieras med ett förvaltningsvederlag från ägarna. Bolagets ekonomiska stabilitet är beroende av en tillförlitlig planering av den verksamhet som finansieras med vederlag samt god framförhållning i fråga om byggprojektens finansieringsbehov. Klicka på länkarna för mer information om Länsimetro Oy:s koncernstruktur (på finska) och beslutsfattande.

Länsimetro Oy:s bokslut 2018 på Esbo stads webbplats (på finska)

Kostnadskalkyl för byggprojektet Mattby–Stensvik

Kostnadskalkyl för byggprojektet Gräsviken–Mattby

BUDGET

kEUR

2019 

utfall

2020 

utfall

2021 

utfall

2022

budget

2023

prognos

2024 

prognos

2025 

prognos

Vederlag – underhåll 16723 13 623 19 038 19 153 32 607 31 432 32 065
Vederlag – förvaltning 2 553 2 085 2 303 2 434 3 060 2 882 2 896
Vederlag – finansiering 39 697 49 490 56 939 68 116 86 402 87 252 96 148
Vederlag totalt 58 973 65 199 78 280 89 702 122 070 121 566 131 110
Verksamhetens intäkter 1 323 667 969 1 672 6 103 6 136 6 123
Underhållskostnader -18 271 -18 541 -18 008 -23 438 -34 558 -33 420 -34 046
Förvaltningskostnader -2 268 -2 676 -2 429 -2 834 -3 060 -2 882 -2 896
Avskrivningar -31 403 -32 570 -32 271 -37 261 -60 298 -61 237 -61 729
Finansiella kostnader -16 011 -15 372 -15 570 -15 814 -23 592 -23 674 -23 534
Fondering -3 529 -11 778 -6 664 -6 489 -15 027
Uppskjuten skatt 1 521 635 -1 488 0 0 0 0
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -6 082 -2 657 5 953 250 0 0 0