Västmetroprojektets ekonomiförvaltning får förstärkning av projektkontroller

Tradenom (YH) Sami Järvinen har anställts som projektkontroller för västmetroprojektet. Järvinen stärker kompetensen inom Länsimetro Ab:s ekonomiförvaltning och kommer att arbeta tätt tillsammans med ekonomidirektören. I hans arbete kommer fokus att ligga på bland annat bolagets kostnadsuppföljning, liksom uppföljning och styrning av bokföringen samt intern och extern rapportering.

Han har tidigare arbetat på programvaruföretaget Heeros Oy som programvaruutbildare för personal inom ekonomiförvaltningen samt vid Work Power Oy som assistent inom ekonomiförvaltningen. Före sin karriär inom ekonomiförvaltningen har Järvinen även arbetat som rörmontör borta i Australien.

”Byggarbeten står fortfarande mitt hjärta nära så jag är glad att få vara med i just det här projektet”, säger Järvinen.

Hösten 2018 fortsätter han med sina magisterstudier i handelshögskolan vid Uleåborgs universitet men eftersom västmetroprojektet är en såpass intressant arbetsplats ville han ta sig an det här uppdraget.

”Projekt intresserar mig eftersom det är stort sett ur såväl ett finländskt som europeiskt perspektiv och jag ser fram emot att komma igång med arbetet”, säger Järvinen.