Brytningen av ingången vid Övergårdsvägen pågår till december

Brytningen kommer att påbörjas vid Övergårdsvägens ingång på Västmetrons byggarbetsplatsområde i Sökö. Övergårdsvägen är den ena av den färdiga metrostationens ingångar. Enligt den uppdaterade tidtabellen pågår arbetena inom brytningsentreprenaden vid Övergårdsvägen till slutet av december 2018.

Mellan september och december utförs brytnings- och förstärkningsarbeten. Bullriga arbeten kan utföras på vardagar från måndag till fredag kl. 7.00-18.00 på adresserna Sökövägen 12 och 14 samt Övergårdsvägen 29 och 30. Arbetstiderna baseras på beslut om buller som fattats av Esbo miljöcentral.

Brytningen av tunnlarna på byggarbetsplatsområdet i Sökö färdigställdes i slutet av sommaren 2017. I augusti 2018 har även byggnadsentreprenaden för Sökö metrostation inletts och den framskrider på hösten 2018 jämsides med brytningen.