Säkerhet

Världens säkraste metro

Utgångspunkten för Västmetrons planering är resenärernas säkerhet i alla situationer. Stationernas plattformsområden blir öppna och enhetliga, och särskild vikt fästs vid belysningen. I de allmänna utrymmena undviks långa underjordiska gångar och undanskymda områden. Säkerheten på projektets byggplatser är i toppklass och föremål för särskild uppmärksamhet. Läs mer om säkerheten på västmetrons byggplatser. 

Beredskap för exceptionella situationer

Vid planeringen har särskild uppmärksamhet fästs vid hanteringen av exceptionella situationer. Tågen övervakas med övervakningskameror i hela tunneln. Dessutom är alla tåg utrustade med övervakningskameror.  Tågtrafiken övervakas från kontrollrummet i realtid och kontrollrummet kan hantera exceptionella situationer effektivt och säkert med hjälp av bilder från övervakningskameror.

Vid exceptionella situationer ska tåget i regel alltid köras till den närmaste stationen. Om detta inte är möjligt kommer resenärerna att ledas till säkerhet med anvisningar via kommunikationssystemet. Tåget är den viktigaste utropsplatsen eftersom det är där informationen bäst når passagerarna.

Tunneln är säker

Tunnlarna som schaktats i berget är ekonomiska och säkra. Västmetrons underjordiska tunnelsystem består av två parallella tunnlar indelade i brandsektioner. Bredden på varje tunnel är sex meter. Metrotunnlarna schaktas på en bergstekniskt fördelaktig plats och nivå. Avståndet mellan tunnlarna varierar mellan 13 och 17 meter. Vid vändrälsarna kan avståndet vara 50 meter som mest.

Vid särskilda situationer kan resenärerna avlägsna sig från tunnelsträckan till den parallella tunneln genom förbindelsegångarnas brandslussar. Avståndet mellan förbindelsegångarna är cirka 150–170 meter. Utgångsschakten ligger på 600 meters avstånd från varandra. Tunneln har en gångplattform och förses med informations- och säkerhetsbelysning. I tunneln finns informationsskyltar med 25 meters mellanrum.

Tunnelnätet har ett brandvarningssystem. Vidare är metron utrustad med ett videoövervakningssystem och tågen med ett nödutropssystem. Alla metrons kritiska funktioner är felsäkrade. Detta innebär att trafiken förutsätter störningsfrihet hos systemet. Vid en eventuell störning stoppas tåget för utredning av situationen.