Formsättning och isoleringsarbeten vid ingångarna till Stensviks station 4–15.11

Formsättnings- och isoleringsarbeten utförs i rulltrappsschaktet vid ingångarna till Västmetrons station i Stensvik 4–15 november. Arbeten som orsakar buller utförs under normal arbetstid från måndag till fredag mellan klockan 7 och 18. Tysta arbeten utförs också på kvällar och nätter.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Jour, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700