Räddningsövning vid schaktningsarbetsplatsen i Mattby onsdag 25.4.

Västra Nylands och Helsingfors stads räddningsverk arrangerar en räddningsövning på schaktningsarbetsplatsen för Västmetron i Mattby, på adressen Finnviksvägen 7 onsdag 25.4. kl. 13-16. I den fiktiva olyckssituationen kommer man att öva brandsläckning i tunnel.

Detta är den åttonde räddningsövningen på en arbetsplats för Västmetron. Parterna i övningen är Mattbys brytningsentreprenör Strabag Sverige AB, Västra Nylands räddningsverk och Helsingfors stads räddningsverk. Totalt varar övningen i cirka tre timmar.

Övningen stör inte trafiken på Finnviksvägen. Vid behov dirigeras trafiken på platsen.
Allmänheten uppmanas att undvika onödig vistelse i närheten av övningsplatsen.

Mer information om övningen

Brandmästare Clas Tallberg, Västra Nylands räddningsverk, tfn (09) 8168 4294
Informationschef Satu Linkola, Västmetron, tfn 046 877 3392