Länsimetro Oy styrelsen, beslutssammanfattning 31.10.2017

För styrelsen presenterades läget gällande HST:s ibruktagande av avsnittet Gräsviken-Mattby.

Verkställande direktören gavs fullmakt att börja bereda byggentreprenadernas upphandling i andra fasen Mattby-Stensvik.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade bolagets ekonomiska situation för styrelsen. Verkställande direktören fick fullmakt att konkurrensutsätta och teckna avtal om finansiering på 50 miljoner euro för andra fasen Mattby-Stensvik.

För styrelsen presenterades bolagets åtgärder för att förbättra den interna kommunikationen i andra fasens projektorganisation.

Nästa möte hålls den 17 november.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392