Esbos fullmäktige godkände de underjordiska detaljplanerna för metron

Det nya stadsfullmäktige i Esbo godkände 19.1.2009 de underjordiska detaljplanerna för metron på avsnittet Hanaholmen-Mattby i enlighet med stadsstyrelsens förslag. Planen möjliggör byggandet av underjordiska metrotunnlar, förbindelser från metrotunneln till marknivå, entréhallar och förbindelser till metrostationerna samt nödutgångar och schakt i Esbo.

Västmetron börjar byggas så snart som möjligt. Målet är att arbetet ska påbörjas i slutet av detta år.