Ändringar i trafikarrangemangen på Kägeludden

I anslutning till bygget av Västmetron ska rör och kablar på Kägeludden flyttas. Tillfälliga trafikarrangemang och ändringar i körrutten kommer därför att genomföras på Kägeluddsvägen, Kägelviksvägen och i Kägelhamnen.

Efter hand som arbetet framskrider dirigeras trafiken från den ena sida av vägen till den andra. Vägförbindelsen bryts inte i något skede utan genomfart är möjlig under hela projektet.

Förflyttningsarbetet ska vara klart hösten 2011.

Vi beklagar olägenheterna som arbetet medför.

Ytterligare information:
Entreprenör: Yleinen Pohjarakennus Oy, Mika Harju, platschef, tel. 0400 400 990, mika.harju@ypr.fi
Länsimetro Oy / Sweco PM Oy: Jari Kankanen, entreprenadövervakare, tel. 050 344 1163, jari.kankanen@sweco.fi .