Rälslastbil krockade med parkerat provkörningståg på Björkholmens station

En rälslastbil som transporterade byggplatsmaterial till västmetrons byggnadsplats kolliderade på natten till torsdag kl. 00.30 med ett metrotåg som stod parkerat på det nordgående spåret vid Björkholmens station. Inga personskador uppstod vid olyckan. Rälslastbilen och det parkerade M300-metrotåget fick lindriga skador.

I området pågår provkörning med metrotåg i anslutning till idrifttagningen av västmetron, men vid tiden för händelsen hade provkörningarna upphört och provkörningsområdet överlåtits som arbetsplats. Efter att provkörningarna upphör transporteras byggnadsmaterial längs banan. På transporterna tillämpas gemensamt överenskomna spelregler. Orsaken till olyckan utreds.

– HST utreder orsakerna till olyckan tillsammans med Länsimetro Oy. Det är HST som sköter materialtransporterna till västmetrons byggarbetsplatser, och det är av största vikt att säkerställa säkerheten i arbetsplatsförhållanden, säger HST:s verkställande direktör Ville Lehmuskoski.

– Olyckan påverkar inte byggnadsarbetena på västmetron. Arbetssäkerheten är viktig, så olyckan måste utredas grundligt och vi måste se till att något motsvarande inte upprepas, säger verkställande direktör Matti Kokkinen på Länsimetro Oy.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 3471558
HST, verkställande direktör Ville Lehmuskoski, tfn 040 5206710