Vårstädning av gatorna pågår – effektrengöring kring Kaitans byggplats

I Esbo pågår en veritabel effektrengöring av gatorna – de tvättas nämligen med tvättbilar och borstmaskiner när nattfrosten är förbi. Så länge nattfrost förekom kunde tvättningen inte utföras eftersom vattnet skulle ha kunnat frysa och orsaka halka.

Esbo stad sköter om rengöringen av de allmänna gatorna och samarbetar med västmetron i närheten av byggplatserna, där entreprenören normalt städar området i närheten en gång i veckan på fredag och vid behov även oftare.

Förra veckan surrade totalt fyra tvättenheter i närheten av Kaitans byggplats under flera dagar och Pentti Väyrynen, arbetsplatsens övervakare vid Kaitans, är mycket nöjd med kvaliteten på vårrengöringen.

”Nu är både trottoarer och körbanor i mycket gott skick. För Kaitansvägens del från Finno byggplats till Rilaxvägen och även längre är gatorna rena. Miljön kring Kaitans station är också ren. Vid Hannusbacken sker den slutgiltiga rengöringen före 28.4”, berättar Väyrynen.

Mera information

Västmetrons responsnummer, 050 377 3700