I samband med ett sprinklertest kom vatten in i de tekniska utrymmena vid Aalto-universitetets station – detta påverkar dock inte idrifttagningen av metron

Vatten kom in i den understa gången på Västmetrons station vid Aalto-universitetet tisdag 25.4. Några centimeter vatten syntes i de tekniska utrymmena under plattformen, men det föranledde ingen fara. De utrymmen som allmänheten använder ligger över fyra meter ovanför dessa utrymmen.

Vatten kom in på stationen i samband med ett test av sprinklersystemet.

Västra Nylands räddningsverk sög upp vattnet samma dag och onsdag 26.4 utfördes slutstädning i stationens tekniska utrymmen.

Vattnet som kom in på stationen påverkar inte idrifttagningen av västmetron.

Mera information

Västmetrons responsnummer, 050 377 3700