Länsimetro Oy:s styrelse, beslutssammanfattning den 26 april 2017

Styrelsen behandlade målen, tidsschemat och kostnadsberäkningen för västmetrons andra fas Mattby-Stensvik. Behandlingen fortsätter vid nästa möte.

Styrelsen godkände ett förslag till bolagsstämman om bolagets vederlag.

Verkställande direktören berättade om läget gällande idrifttagningen av den första fasen Gräsviken-Mattby. Det konstaterades att information om tidsplanen för trafiken mellan Gräsviken och Mattby ges tillsammans med HST i början av maj.

Nästa möte hålls den 5.5.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392