Tunnlarna i första och andra fasen förenas – genombrottet har skett i tunneln mellan Mattby och Finno

Tunnlarna i Västmetrons första och andra fas förenades för första gången onsdagen den 29 november. Då öppnades en förbindelse i den södra bantunneln mellan Mattbys bantunnel som redan är färdig och Finno, som ännu bryts. Den norra bantunneln sammanlänkas vecka 49.

I Västmetrons entreprenader bryts tunnlarna på respektive byggplats samtidigt, och slutligen förenas tunnlarna vid entreprenadernas gränser. Mellan tunnlarna på sträckan Mattby–Finno fanns i genomsnitt 3 meter sten, som avlägsnades i samband med genombrytningen.

Genombrytningen medförde inga störningar för metrotrafiken. Genombrytningen av tunnlarna gjordes långt från stationen, på cirka 500 meters avstånd. Kraften i sprängningen lindrades också av ett tryckskott och en bank av sprängsten.

Efter sträckan Mattby–Finno är det endast tunnelsträckan mellan Esboviken och Stensvik som inte har genombrutits. Genombrytningen på denna sträcka sker enligt uppskattning i mitten av december.

För närvarande har man utfört sammanlagt 93,4 procent av Västmetrons brytningsarbeten på avsnittet Mattby–Stensvik. Under den andra fasen byggs fem nya metrostationer från Mattby västerut: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Dessutom ska en underjordisk metrodepå byggas i Mossberget.

Mer information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700