Brytningsarbetet på Rilaxvägens schakt i Kaitans har inletts

På Kaitans byggarbetsplats, som finns på Västmetrons avsnitt Mattby–Stensvik, inleddes brytningen av Rilaxvägens schakt vecka 47. Schaktet vid Rilaxvägen är det andra av de tekniska schakten vid Kaitans entreprenad, som fungerar som den färdiga metrons schakt för utgång, rökextraktion, tryckutjämning och luftcirkulation.

Brytningsarbetet har inletts med borrningar, som kommer att fortsätta i uppskattningsvis två veckor. Efter borrningarna följer cirka två veckor av sprängningar – brytningen av schaktet kommer att vara helt färdig före julen.

Såväl borrningar som sprängningar utförs dagtid kl. 7–18.

Mer information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700

Dejourtelefon för Finno byggplats (24/7): 040 183 0090